Przycisk preset manuałowy

Preset manuałowy do konsol Tonus

kontrola led 14 V DC

: Kontrola midi

: OF/on/OF

: Wciskany

: Nr.Kat. RK.4/M